Publicerad av Anna Nyberg den 07 Oct 2022
Polismästare Carin Götblad, Ukrainas ambassadör Andrij Plachotnjuk, och Stian Jenssen, stabschef hos NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. Det är några av talarna på den digitala fredskonferens som Rotarys distrikt 2360 och 2380 arrangerar lördag 22 oktober.
 
 
Fredsarbetet har en lång tradition inom Rotary, som bland annat fanns med som rådgivare vid bildandet av FN 1948 och än i dag har en konsultativ roll i FN. 
Nu har distrikten 2360 och 2380 med gemensamma krafter planerat en fredskonferens, som arrangeras som en digital konferens lördag 22 oktober kl 10-15. Konferensen sänds via Zoom.
 
− Målet med konferensen är att stärka det fredsfrämjande arbetet på regional, nationell och till och med internationell nivå, och att göra fler medvetna om Rotarys arbete som en fredsorganisation, säger Thomas S Nilsson, som leder arrangörsgruppen bakom konferensen.
− Alla som är intresserade av fredsfrågor och fredsarbete är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Rotary eller inte, och deltagandet är kostnadsfritt, fortsätter han.
 

Omfattande program

Programmet är uppdelat i fyra olika block och konferensen tar sin början med en omvärldsanalys.
Joanna Nathanson från Institute for Economics and Peace redogör för den senaste Global Peace Index, en värdemätare på den globala fredsnivån. Därefter kommer Lars Nordström, professor emeritus i kulturgeografi, att föreläsa under rubriken ”Är det slut på globaliseringen?”.
 
Nästa block handlar om FN, Nato och kriget i Ukraina. Här medverkar Andrij Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, Stian Jenssen, stabschef hos NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg, samt Ulrika Grandin, nytillträdd verksamhetschef för FN:s jämställdhetsenhet UN Women i Sverige.

Tredje ämnet som tas upp är den svenska verkligheten med fokus på gängkriminalitet och konflikthantering. Föreläsare i detta block är Carin Götblad, polismästare vid Nationella Operativa Avdelningen, som pratar om hur rekryteringen av barn och unga till gängen ska stoppas, samt kriminolog Jerzy Sarnecki, som talar under rubriken ”Gängkriminaliteten och åtgärder ur ett forskarperspektiv”.
I detta block medverkar även Marco Nilsson, docent i statsvetenskap, som har forskat på  islamistisk radikalisering och svenska jihadister.
 
Slutligen knyts dagen ihop under rubriken Rotarys roll i fredsarbetet. Virpi Honkala från Finland, Past District Governor och Past Director of RI Board har en stor passion för det arbete som görs i Rotary Foundation, och hon kommer att berätta om det fredsarbete som Rotary International bedriver.
Allmänläkare Charlotte Almkvist har sitt hjärta i Kenya där hon drivit flera projekt med stöd av Rotary. Hon har också arbetat i flera andra afrikanska länder och delar med sig av sina erfarenheter.
Sista föredraget hålls av Rotary Peace Fellow Maria Francisca Garcés från Colombia, som nyligen avlagt en masterexamen i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Studierna i Uppsala möjliggjordes genom att hon var en av dem som fått ett Rotarystipendium till vidareutbildning med fredsfokus.
Efter varje föredrag kommer deltagarna att kunna ställa frågor via chatten.
 

Tung talarlista i viktiga ämnen

− Tack vare ett stort nätverk i arrangörsgruppen har vi kunnat komma i kontakt med väl meriterade talare, säger Thomas S Nilsson, ordförande i Rotary Peace Fellowship Subcommittee i D2380, bestående av Jönköpings län och Skaraborg.
I den kommittén återfinns även DG Per Hansson, tidigare DG Inger Gustafsson, samt Erik Lundqvist, Sotiris Delis och Lars Carlborg.

− Så fort programmet blev känt har vi fått kommentarer om att det är mycket intressanta och viktiga föredrag, säger Lena Liljenhed Ekman, tidigare DG i distrikt 2360. Distriktet har 57 klubbar inom triangeln Varberg-Ulricehamn-Säffle med Göteborg som centralorten.
Från D2360 finns även Lars Nordström och Hans Kristian Simensen med i planeringen av konferensen.
 
Ladda ner programblad här: https://bit.ly/fred2022
Anmäl dig via denna länk: https://bit.ly/zoomanmal