UPPDRAG OCH VISION

FÖRSTÅELSE OCH NYTTA

 
Rotary är ett globalt nätverk med 1,2 miljoner grannar, vänner, ledare och problemlösare som ser en värld där människor förenas och vidtar åtgärder för att skapa varaktig förändring - över hela världen, i våra samhällen och i oss själva.
 
Uppdrag
Att tillsammans tillhandahålla service till andra, främja integritet, världsförståelse, goodwill och fred genom gemenskap och samarbete mellan yrkespersoner från näringsliv och samhällets olika aktörer.
 
Vision
Tillsammans ser vi en värld där människor förenas och vidtar åtgärder för att skapa varaktig förändring – över hela  världen, i våra samhällen och i oss själva.