Varför Club Visioning?
RIP Shekhar Mehta understryker vikten av flerårsplanering i våra klubbar. Ett mycket bra verktyg för detta är Club Visioning (CV) som fungerar för alla klubbstorlekar. Vi kan nu erbjuda CV såväl på plats som virtuellt. Programmet har uppdaterats såväl teknik- som metodmässigt. Det är ett effektivt program som underlättar för klubbarna att planera för sin framtid och uppnå sina mål. CV höjer engagemanget i klubben. Medlemmarna får gemensamma mål att jobba mot. Detta ger en klubb där man har kul!
Klubbar som upptäckt fördelen med CV och som nu ska genomföra sin andra CV är Jönköping Öster RK, Hjo RK och Skövde Boulogner RK.
 
CV-ansvarig D2380
Anita Ericsson
+46 (0) 70-560 45 18
anitaericsson19@gmail.com