Det känns nästan som att skriva ett kedjebrev. Häromdagen skrev Claes Sjögren, distriktets guvernör 2020/21 sitt sista brev och nu skriver jag som DG 2021/22 mitt första. ”Kedja” har dock en annan djupare betydelse i övergångssammanhanget. Jag fick ju ta emot en kedja vid guvernörskiftet den 21 juni. Det är en kedja med många länkar och medhistoria. Varje länk har ingraverat namnen på tidigare guvernörer och mitt kommer att tillföras om ett år följt av Per Hanssons (nuv. DGE). En sådan kedja kan upplevas som tung att bära pga. av den historia som den minner om; men samtidigt är den mest en uppmaning till bäraren att fortsätta det goda Rotaryarbetet. Jag vill därför gärna tolka kedjans tyngd som en klapp på axeln och ett lycka till med uppdraget.
Det gångna verksamhetsåret har varit speciellt för oss alla. Pandemin och dessrestriktioner har präglat vårt samhälle och påverkat Rotarys möjlighet att verka i samhället. Klubbarnas möjlighet att genomföra sin verksamhet med veckomöten mm har krävt kreativitet, fantasi och förändringsbenägenhet. Många kan därför med stolthet se tillbaka på det gångna året. Nu hoppas vi alla på ”det nya normala” och att vi i höst kan fortsätta att utveckla Rotarys verksamhet i vårt distrikt. Jag lovar att personligen besöka samtliga klubbar minst en gång under det kommande året. Flera klubbar är redan inbokade och jag ser fram emot dessa besök. Jag kommer att senare i sommar återkomma med mitt besöksschema liksom med datum för andra aktiviteter. Min ambition är att samtliga möten ska vara transparanta och tidseffektivt och att alla berörda upplever dem som meningsfulla. Jag tror att våra erfarenheter att digitala möten har visat att dessa i vissa sammanhang kan ersätta fysiska möten och att vi i framtiden kommer att ha en kombination av olika mötesstrukturer.
 
Att vara guvernör är ett hedersuppdrag. Det innebär också flera förpliktelser. Jag ska vara den förmedlande länken mellan vår nye världspresident Shekar Metha och vårt distrikt 2380 och våra 41 klubbar. Shekar Metha har satt som mål att vi under 2021/22 tillsammans ska försöka öka medlemsantalet i världen från 1.2 miljoner till 1.3. Det är en utmaning! Han har även ett utmanande valspråk eller motto - Serve to Change Lives. Uppdraget till oss är att vi som rotationer ska verka så att din och min insats förändrar liv. Jag tolkar det som att vi ska fokusera på våra hjälpprojekt lokala liksom globala. Många klubbar arbetar aktivt med detta. Vad vi är mindre aktiva med är att berätta för andra om allt Rotary bidrar med. Sen har Shekar Metha ytterligare ett viktigt uppdrag till oss alla – vi ska fokusera och förbättra på flickornas situation i världen ”to empower girls”.
 
Förutom ny världspresident fick vi vid vårt årsskifte ett nytt fokusområde - hållbarhet. Jag tar det som ett uppdrag att implementera detta område. Hållbarhet krävs för att försöka förhindra den miljöförstöring som pågår liksom för att bibehålla och utveckla distriktets klubbar.
 
Därför vill jag det kommande verksamhetsåret verka för att vi alla bejakar uppdraget att förändra liv; inte minst flickornas, och att vi ständigt arbetar för ett på alla sätt hållbarare samhälle. SEN får vi inte glömma -vi behöver bli fler! Jag ser verkligen fram emot vårt gemensamma arbete med dessa utmaningar.
 
Till sist vill jag tillönska alla en riktigt skön fortsättning på sommaren. Vi behöver alla ladda våra batterier för att med förnyad energi kunna aktivera oss som rotationer i höst.
 
Sommarhälsningar
Inger Gustafsson
DG 2380 2021/22.