Publicerad av Inger Gustafsson den 27 Aug 2021
DG
Nu början mitt verksamhetsår som guvernör på allvar. För att använda ett slitet citat - ”ÄNTLIGEN”. Jag hoppas att alla rotarianer ser fram emot att få mötas igen efter tidigare restriktioner och vi alla på olika sätt är redo att verka i Rotarys anda.
 
 
Vår världspresident Shakar Metha har som ledord för verksamhetsåret DIN INSATS FÖRÄNDRAR LIV. Han ger oss alla uppdraget att tjäna andra för på så vis göra världen bättre. Det kan kännas som ett övermäktigt uppdrag; men som rotationer agerar vi - we take action! Jag vet att det inom varje klubb finns en vilja att hjälpa. Många projekt är redan i gång. Det kan gälla lokala såväl som globala. Kontakta gärna klubbar i närheten för gemensamma aktiviteter eller för utbyte av idéer och erfarenheter. Fundera också tillsammans med resp. AG över möjliga kretsprojekt. Och GLÖM INTE att fastställa DET ÅRLIGA GIVANDET!
 
Även om corona-situationen verkar vara under kontroll och det sk ljuset i tunneln kan skymtas måste vi vara beredda på eventuella nya restriktioner. Smittspridningen fortsätter tyvärr och större arrangemang bör undvikas. Det var därför med tungt hjärta som jag tillsammans med styrelsen beslöt att flytta fram den planerade Fredskonferensen den 24 oktober 2021. Vi vill naturligtvis inte släppa tanken på ett evenemang utan kommer att fortsätta planeringen inför en konferens i oktober 2022 samtidigt som mindre aktiviteter kan bli aktuella att genomföra under året.
 
Den 24 oktober i år är också en dag som markerar Rotarys arbete med att utrota polio - World Polio Day. Distrikt 2390 kommer att genomföra en digital insamlingsgala och vi kommer alla att få möjlighet att ge våra bidrag. Ett insamlings-swishkonto kommer att finnas. Insamling kan också ske via rotary.org/donate
 
Detta guvernörsbrev är det första som skrivs i ClubRunner mallar. Det är tillfredsställande att notera att samtliga klubbar anslutit sig och övergång/överföring kan ske den 1 oktober i år. Jag hyser stora förhoppningar om att systemet ska underlätta arbetet för klubbarna liksom kontakten medlemmarna emellan. De senaste dagarna har två utbildningstillfällen genomförts som på ett mycket pedagogiskt sätt har visat på programmets möjligheter. Stort tack till våra pedagoger!
 
Jag ser verkligen fram emot att få besöka samtliga klubbar med ambitionen att kunna bidra till en positiv utveckling i vårt distrikt. Vi har förutom världspresidentens uppdrag även i år fått ett nytt fokusområden - HÅLLBARHET. För mig innebär detta begrepp inte att vi enbart ska arbeta värna vår miljö utan för också för att göra våra klubbar ”hållbara”. För att bli hållbar måste varje klubb aktivt arbeta för att dels behålla nuvarande medlemmar dels försöka rekrytera nya. Notera därför i almanackan den 10 november då medlemsutvecklingskommittén inbjuder till ett spännande seminarium.
 
Till sist vill aktualisera något för oss alla självklart - nämligen fyrfrågeprovet:       
  • Är det sant?
  • Är det rättvist mot alla som berörs?
  • Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
  • Är det till fördel för alla berörda?
 
Med önskan om en inspirerande, lärorik och utvecklande höst för alla oss rotarianer.
 
Jönköping i augusti 2021
 
Inger Gustafsson
DG 2380